disease

צרבת קשה בהריון

מהו הגורם להופעת צרבת קשה בהריון?

heartbur

צרבת קשה בהריון –  הגורם להופעת צרבת קשה בהריון הוא ריפיון הסוגר השרירי שנמצא בין הקיבה לצינור הושט. ריפיון זה מאפשר החזרה של מיצי קיבה חומציים במעלה הוושט.

לקריאה נוספת: צרבת

שאלות נוספות בנושא: צרבת קשה בהריון