disease

צרבת חריפה בהריון

מהי הסיבה להופעת צרבת חריפה בהריון?

heartbur

צרבת חריפה בהריון – הסיבה להופעת צרבת חריפה בהריון נגרמת עקב ריפיון הסוגר השרירי שנמצא בין הקיבה לצינור הושט. במצב כזה מתרחשת דליפה ועלייה של חומצות מהקיבה אל צינור הוושט.

לקריאה נוספת: צרבת

שאלות נוספות בנושא: צרבת חריפה בהריון