>
disease

תולעים בבטן מדבק

האם תולעים בבטן מדבק?

אופן השימוש:

מומלץ להגיע לקליניקת טבעוני לאבחון, התייעצות וטיפול טבעי כולל תזונה.
אופן השימוש באופן כללי: קלטיב – 1 כמוסה 3 פעמים ביום לפני הארוחה.
למידע נוסף ולהדרכה 03-5399000

תולעים בבטן מדבק – תולעים במעיים אכן עלולות לדבק. צורות ההידבקויות עלולות להיות בכמה אופנים: מזון, היגיינה לקויה, ילדים שמשחקים בחול נגוע וכו.

לקריאה נוספת: תולעים במעיים

שאלות נוספות בנושא: תולעים בבטן מדבק